Reddingshondteams

Een team bestaat uit een hondengeleider en een hond. Deze teams worden opgeleid zodat zij de volgende specialisaties kunnen uitvoeren tijdens interventies:

- De “vlakterevierenhonden” doorzoeken op systematische wijze uitgestrekte gebieden, en dit zonder spoor of referentiegeur. Deze honden gaan binnen een gebied op zoek naar elke persoon die ze kunnen vinden.

- De “reddingshonden” zoeken (levende) personen bedolven onder puin na instortingen of aardbevingen.

In België zijn er ongeveer 30 reddingshondteams voorlopig geaccrediteerd door FOD Binnenlandse Zaken . De hondengeleiders zijn lid van de Brandweer of van de Civiele Bescherming en zijn geslaagd in het examen van de specialisatie(s) van hun keuze. Hierna trainen de hondengeleiders gemiddeld 1 à 2 keer per week met hun hond om zowel hun eigen vaardigheden als die van hun hond(en) op peil te houden.

De reddingshondteams komen gemiddeld ongeveer 10 interventies per jaar. De meest gekende interventie in België was die na de gasontploffing in Luik op 27 januari 2011. Toen zijn er meerdere reddingshondteams ingezet om het ingestorte appartementsgebouw te doorzoeken naar overlevenden.

Een deel van de reddingshondteams die zich nog verder gespecialiseerd hebben als USAR K9 team, gaan geregeld mee naar het buitenland als onderdeel van het B-Fast team, om er deel te nemen aan internationale interventies of oefeningen. Na de aardbeving in Haïti van 2010 zijn er bijvoorbeeld ook als deel van het USAR team 4 Belgische reddingshondteams meegestuurd om overlevenden te zoeken onder het puin.

Hulpteams met honden oproepen

Bij een ramp, een catastrofe of een schadegeval kunnen de Directeur van de operationele commandopost(Dir-Cp-Ops) en de zonecommandant of zijn plaatsvervanger van de Hulpverleningszone, via het hulpcentrum 112 de inzet van kynologenhulpverleningsteams vragen.
Indien de korpschef van politie en de vertegenwoordiger van de Federale politie beroep wensen te doen op deze teams, dient dit via het Centrum voor Informatie en Communicatie van de Federale politie (CIC) te gebeuren.