Persberichten

Noodcentrale 112
Sinds 9 mei 2023 is de noodcentrale van West-Vlaanderen overgeschakeld op het bovenlokaal dispatchingsplatform. De noodcentrale 112 van West-Vlaanderen migreerde op 9 mei 2023 naar het bovenlokaal dispatchingsplatform. Na de migratie van andere noodcentrales is dit reeds de zevende noodcentrale die naar deze nieuwe architectuur migreert. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: “ Dankzij de migratie naar het bovenlokaal dispatchingsplatform kan nu veel breder gewerkt worden dan louter provinciaal. De migratie kwam er op vraag van de parlementaire onderzoekscommissie na de aanslagen...
Civiele Bescherming
Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Civiele Bescherming wil de ADCV hen huldigen. Je wordt niet toevallig vrijwilliger. Het is een mentaliteit. Ongeacht de weg die elk van deze vrijwilligers naar de Civiele Bescherming heeft geleid, blijft het doel hetzelfde: dienstbaarheid aan de medemens. Er zijn 158 vrijwilligers in Crisnée en 69 in Brasschaat. Generalisten of specialisten, ze geven allemaal hun tijd en energie om mensen in nood te helpen. Ze zijn een integraal onderdeel van een team. Zij komen tussen naargelang hun specialiteit, hun vaardigheden en hun beschikbaarheid. Zij...
Noodcentrale 112
De app 112 BE bestaat binnenkort 6 jaar en is een belangrijke aanvullende manier om de noodcentrale te bereiken. Via de app krijgt de noodcentrale onmiddellijk je locatie te zien en kunnen ze je in geval van nood gemakkelijker terugvinden. Er zijn nog meer voordelen : Doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis kunnen eenvoudig in de app 112 BE aangeven dat zij niet kunnen telefoneren. Zij kunnen dan via tekstberichten met de noodcentrale communiceren. Via de app kan je bepaalde medische info doorgeven, zoals hartproblemen, diabetes,… De operator beschikt dan al over deze...
Civiele Bescherming
Het duikersteam van de Civiele Bescherming dat 50 jaar geleden werd opgericht, viert dit jaar een jubileum en dat is de gelegenheid om een weinig bekende specialiteit van de Civiele Bescherming onder de aandacht te brengen. Het duikersteam bestaat uit hoogopgeleide onderwateravonturiers die niet bang zijn om het water in te duiken om de bevolking te helpen. De donkere wateren hebben geen geheimen voor hen: Ze zoeken naar vermiste personen, halen voertuigen weg en zoeken naar aanwijzingen in opdracht van de federale politie. Momenteel voeren zij gemiddeld 60 interventies per jaar uit. Sinds...
Brandweer
De FOD Binnenlandse Zaken, Bebat, Netwerk Brandweer, Rezonwal en Brandweer Brussel slaan ook dit jaar de handen in elkaar om een boodschap rond brandveilig leven te verspreiden tijdens de ‘14-daagse van de Veiligheid’. Naast verschillende andere brandpreventietips, werden tips voor het veilig opladen van elektrische step- of fietsbatterijen toegevoegd aan de website www.speelnietmetvuur.be . Je elektrische step of fiets fout opladen kan brand veroorzaken Voor jou voelt het opladen van je elektrische fiets of step waarschijnlijk als de normaalste zaak ter wereld. Maar als het fout gebeurt, kan...
Noodcentrale 112
Te weinig mensen weten wat ze moeten doen bij een noodsituatie. Op 11 september, internationale dag van de Eerste Hulp, pleiten de FOD Volksgezondheid en de AD Civiele Veiligheid ervoor dat meer mensen een basisopleiding EHBO volgen. Te weinig mensen in ons land weten welke stappen ze moeten volgen na een ongeluk en ze kunnen ook geen hartmassage toepassen. Dat kan anders. In landen zoals Duitsland, Denemarken, Noorwegen of Oostenrijk heeft meer dan 80% van de bevolking een EHBO-cursus gevolgd. Wie snel kan optreden na een ongeval, voorkomt ook vaak erger. Eerste hulp verlenen is dan ook...
Internationale missies
Brandweer
Civiele Bescherming
Op maandag 11 juli keurde de regering een nieuwe B-FAST* zending van noodhulp-hulpgoederen naar Oekraïne goed. Het betreft 11 vrachtwagens met medisch materieel en medicatie ter waarde van 803.480,43 EUR. Ook na bijna 5 maanden oorlog blijft het belangrijk om Oekraïne en haar bevolking te ondersteunen. België en Europa tonen duidelijk het engagement om dit blijvend te doen. Momenteel loopt nog steeds de grootste noodhulpoperatie uit de recente Europese geschiedenis. Vanuit heel Europa werden tot nu toe reeds voor 45 000 ton (of bijna 1200 vrachtwagens) noodhulpgoederen aan Oekraïne geleverd...
Brandweer
Voor het vernietigen van wespennesten op privaat terrein of bij je thuis kan je uitzonderlijk beroep doen op de brandweer of op een professionele verdelger die snel ter plaatse kan komen. Let wel! Ook wanneer je een beroep doet op de brandweer, zal deze interventie meestal niet gratis zijn. Dit voorjaar was er veel zonneschijn en betrekkelijk weinig regen waardoor de omstandigheden ideaal waren voor wespenkoninginnen om aan de nestvorming te beginnen. Daardoor zijn er dit jaar nu reeds veel meldingen van wespennesten. Het is echter vaak niet nodig om een wespennest te verdelgen. We hebben...
Brandweer
De leercommissie die werd opgericht naar aanleiding van de zware brand in Opwijk op 9 april 2021, heeft haar werkzaamheden afgerond en stelt in een rapport haar bevindingen en aanbevelingen voor. De commissie, bestaande uit onafhankelijke experten, werd opgericht door Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden om de brand in een appartementsgebouw in het centrum van Opwijk te onderzoeken. Op vrijdag 9 april 2021 legde een zware brand in het centrum van Opwijk elf dakappartementen in de as. Omdat het om een vrij recent gebouw ging dat aan specifieke brandveiligheidsvoorschriften moest...
Brandweer
De Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken lanceert een overheidsopdracht voor de aankoop van fluorhoudend schuimmiddel. Dat schuimmiddel wordt, na vermenging met lucht en water, gebruikt om branden in grote tanks met polaire vloeistoffen en / of koolwaterstoffen – zoals alcoholen, esters en ketonen – te blussen. De bestelling is bestemd voor de Civiele Bescherming en een aantal hulpverleningszones op wiens grondgebied grote Seveso bedrijven zijn gevestigd. Het fluorhoudend schuim bevat PFAS. Evenwel bestaat er momenteel geen andere doeltreffende oplossing om zware...

Paginas

Abonneren op Persberichten