High Capacity Pumping

De beschikbare middelen in het kader van pompen met (zeer) hoge capaciteit waarover de Belgische Civiele bescherming beschikt zijn in de HCP-module geïntegreerd en kunnen in geval van ernstige overstromingen in het buitenland gebruikt worden. Het personeel van de Civiele bescherming is specifiek opgeleid om deze middelen te gebruiken.

 

De Europese overheden hebben verklaard dat de High Capacity Pumping-module (HCP) van de Civiele Bescherming aan de internationale kwaliteitsnormen voldoet. Deze module is geïntegreerd in de interventiecapaciteiten van de Europese reserve voor civiele bescherming (European Civil Protection Pool, vroeger Voluntary Pool) van het Mechanisme voor civiele bescherming van de EU. Hij heeft reeds aan meerdere grootschalige internationale oefeningen deelgenomen (Parijs (Sequana, 2016), Laubegg, Oostenrijk (2017), Madrid (RIWATEREX, 2018)) en is, met name, in 2014 in Bosnië-Herzegovina tussenbeide gekomen.

De HCP-module bestaat uit:

  • 4 à 12 pompen met zeer hoog debiet (van 5.000 à 60.000 liter/minuut);
  • 2.000 meter slangen;
  • Een twintigtal opgeleide en getrainde specialisten.

Hij kan voor een interventie van tien dagen in het buitenland gemobiliseerd worden, binnen een straal van 3.000 km, binnen een termijn van zes uur, en kan over de weg vervoerd worden (vrachtwagens van de Civiele bescherming). Hij voldoet aan de Europese criteria inzake autonomie, capaciteit en interoperabiliteit met andere interventieploegen.

Het materieel van de HCP-module omvat met name een Goliath, een van de krachtigste ledigingspompen van Europa. Met deze pomp, die een debiet van 66.000 liter/minuut heeft, kan een zwembad van 25 m op 10 m, dat 1,5 m diep is, in minder dan tien minuten leeggepompt worden.  

De Civiele Bescherming heeft zich onlangs, dankzij de financiële steun van de Europese Commissie, kunnen uitrusten met een nieuwe pomp met zeer hoog debiet (51.000 liter/minuut). Deze pomp wordt aan het bestaande materieel van de HTD (Heavy Technical Deployment) cluster  toegevoegd. De nieuwe pomp kan natuurlijk in België worden ingezet, maar kan ook voor een operatie in het buitenland met de HCP-module van de Civiele bescherming gemobiliseerd worden.